Modele wyrazów klasa 1

Lektury (675 pytania) 8,1 “Asiunia” 8.2 wiersze Danuty Wawiłow 8,3 wiersze Juliana Tuwima 8.4 “detektyw Pozytywka” 8,5 “drzewo do samego nieba” 8.6 “DZIEWCZYNKA z parku” 8,7 “Kapelde Pani Wrony” 8,8 “niesamowite Przygody dziesięciu skarpetek” 8.9 “Pamiętnik Czarnego Noska “8.10” sposób na Elfa “8,10” Baśnie “Hans Christian Andersen,” Brzechwa Dzieciom “,” le “.” Czarna owieczka “8h15” dzieci z Bullerbyn “/”/”…”… “…”… ” Nasza Mama Czarodziejka “20h20” nie Płacz, koziołku “s. O Psie”, qui jeździł koleją “”, “le” “…”… “…”. Pamiętnik “. Burle i scie” “…”… “…”… Zagroda “…” Grenlandii “le Cukierku”, Ty łobuzie! ” Waldemar Cichoń 8.30 “rany Julek. O tym, Jak Julian Tuwim został poetą “” le KTO z a été chciałby rozweselić pechowego nosorożca? ” 8,32 “Doktor Dolittle i jego zwierzęta”/”r. krakowskich psach i kleparskich kotach” “…” Afryka kazika “. EK” W przyszłą sobotę ((29-09-2018) Zapraszam wszystkich rodziców na spięcie spotkanie organizacyjne po zajęciach O godz. 1:00 Orientacja (75 pytania) 10,1 Góra/dół, prawa/Lewa 10.2 gdzie? 10.3 orientacja na kartce W przyszłą sobotę Proszę o przyprowadzenie dzieci do Klasy na godz.

9:00. Będziemy przygotowywać się do apelu. b) wyrazy 3-sylabowe sa-Mo-lot, à-REB-ka, su-Kien-ka, poznaliśmy Dwie spółgłoski:-JJ i-CC oraz wyrazy zawierające te couchage “w nagłosie. Dokonaliśmy głoskowania Nowo poznanych wyrazów. Utrwalaliśmy poznane littéry oraz czytaliśmy chóralnie wyrazy z Ramki. Kreśliliśmy Literę-j i-c w ćwiczeniach. Lektury 2,1 “sposób na Elfa” 2,2 “DZIEWCZYNKA z parku” 2,3 “Kapelde Pani Wrony” 2,4 “drzewo do samego nieba” 2,5 “Pamiętnik Czarnego Noska” 2,6 “niesamowite Przygody dziesięciu skrapetek” Następnie poznaliśmy spółgłoski-DD i-KK oraz wyrazy, które się na nie zaczynają. Kreśliliśmy poznane couchage “w ćwiczeniach zgodnie z właściwym kierunkiem.

Porównywanie (299 pytania) 6,1 Mały, średni, duży 6.2 Kolejność elementów 6.3 Liczby w szeregu 6.4 Tworzenie Szeregów (do 20) 6.5 porządek numeryczny 6.6 Dziesiątki 6.7 O Ile więcej, o Ile mniej (do 10) 6.8 O île więcej, o Ile mniej (do 30) 6.9 mniej, więcej, tyle Samo 6.10 Porównywanie 6.11 Porównywanie liczb 6.12, = (do 10), = (ne 20) Sobotnie Zajęcia zaczęliśmy Jak zwykle OD powtórzenia materiału z lekcji poprzedniej. Uczniowie wyrywkowo czytali czytanki. b) wyrazy 2-sylabowe: domek: do-MEK, Siano: SIA-no, Woda, Kawa, przywitanie się piosenką “Witaj szkoło”, przypomnienie bloku tematycznego dotyczącego Klasy oraz poznanie couchage “-a i-e.